معرفی کتاب

کتاب جنس دوم-دو جلدي

دوشنبه ، 23 شهريور 1394

اشتراک گذاری

منبع

سيمون دوبوار در کتابش ابتدا به محدوديت هاي زيست شناختي زنان اشاره مي کند. سپس به اين مي پردازد که اين محدوديت ها اگرچه مهم اند، اما نمي توانند عامل انقياد زن توجيه شوند. سپس به دوران زن سالاري در تاريخ مي پردازد. البته معتقد است که باوجود الهه بودن زن، او از حقوق اجتماعي محروم بوده است. بعد به اين مي پردازد که قبل از دوران سرمايه داري زن کلا موجودي پست بود و پس از آن، زن تنها مايه احترام بود. بعد از صنعتي شدن و ورود زن به کارگاه ها، وضع او به شدت رقت انگيز مي شود. در ادامه به جنبش حق راي اشاره ميکند و بعد به اين مي پردازد که علت عقب ماندگي زنها، کهتري آنها در تاريخ بوده است. پس از آن است که خواست هاي زنان را مطرح ميکند. در ادامه کار خانه داري را زير سوال مي برد. او مي گويد زن با ازدواج رعيت مرد مي شود. سپس مي گويد به واقع زنها از تماس جنسي در ازدواج لذت نمي برند. به نظر دوبوار ازدواج زن را نابود مي کند و استعدادهاي او را به فنا مي دهد. دوبوار سپس به مادري مي پردازد و اينکه جلوگيري از سقط جنين موجب تولد فرزندان زجر کش مي شود. به نظر دوبوار چيزي که به آن غريزه مادري مي گويند، اساسا پديده اي اجتماعي است و مي تواند وجود نداشته باشد. سپس به آرايش و لباس اشاره مي کند و مي گويد جامعه از زن مي خواهد خود را يک شيء جنسي ببيند. علاوه بر پوشش و آرايش، يکي ديگر از بيگاريهايي که اجتماع به زن تحميل مي کند ديد و بازديد است. او بايد به بهترين وجه پذيرايي کند؛ ظرفهاي کريستال خود را به معرض نمايش بگذارد و... . سپس به بردگي زن در روسپي گري مي پردازد و البته مي گويد در واقع اين روسپي گري هم مانند ازدواج نوعي معامله است. او در بحثش از زن مستقل مي گويد اين حقوق اگر با استقلال اقتصادي همراه نباشد فايده اي ندارد. او با اشاره به وظايف مادري که بصورت سنتي بر عهده زن گذاشته شده است اشاره مي کند که زن مستقل امروزه بين منافع حرفه‌اي و اميال طبيعي‌‌اش دوپاره شده است. درباره زن و هنر نيز نويسنده معتقد است هنر تنها به زنان کمک مي کند که خودشان را به نمايش بگذارند و نارسيسمشان را بروز دهند. او در رابطه با نظام تعليم و تربيت معتقد است تمام آموزشهاي زن توطئه‌اي است که راه‌هاي طغيان را بر او ببندند. در پايان نويسنده دنياي برابر را دنيايي مي داند که در آن هيچ مرزي ناشي از طبقه يا جنسيت به وجود نيايد.
معرفی

خیریه امام رضاعلیه السلام

جناب آقاي حاج احمد ابريشم چي يكي ازمديران خلاق و نابغه کشور است . كه درسال1317 در شهر قم به دنيا آمدو در سن 17 سالگي پدرش فوت نمود و مادرش 9 فرزند را با مهر و محبت بسياروبر پايه اصول تربيتي-ديني پرورش داد تا اينکه وي   نيز در سال 1367 به رحمت ايزدي پيوست جناب آقاي ابريشم چي با علاقه اي ويژه در مورد مادر ميگويند : "مادرم يک استاد ، يک مربي به تمام معني و يک مادر تمام عيار بود که در همه حال به او افتخار مي کنم و لحظه اي خود را از او جدا نمي دانم اميدوارم که او هم من و عزيزانم را هميشه دعا مي کند  "  جناب حاج احمد ابريشم چي از سن 18 سالگي در حالي که کارگر ساده پيش نبود ازدواج کرد و حاصل اين پيوند پنج فرزند است که اکنون همسر و فرزندان همراهان ايشان در طريق محبت اند

اطلاعات بیشتر ...

اطلاعات تماس

پست الکترونیک : info@keramat8.com

تلفن تماس : 37650450-051

فکس : 37650467-051

طراحی و پیاده سازی گروه نرم افزاری دوگان